BIFA

Účtovníctvo a poradenstvo

BIFA

Účtovníctvo a poradenstvo

Zoznam služieb, ktoré poskytujeme

účtovanie
Účtovníctvo
jednoduché a podvojné
mzdy a personalistika
poradenstvo
Poradenstvo
daňové
účtovné
ekonomické
finančné
organizačné


BIFA s.r.o. od roku 2002 poskytuje široký okruh poradenských služieb, predovšetkým účtovníckych. Od roku 2014 máme oprávnenie na výkon daňového poradenstva. Spoločnosť pracuje pod vedením Ing. Dariny Fatykovej -daňový poradca č. osvedčenia 1011/2013. Našich klientov zastupujeme na Finančnej správe SR. Spoločnosť spolupracuje s externými audítormi, asistentami audítora, daňovými poradcami, certifikovanými účtovníkmi a právnikmi.

Podľa Vašich požiadaviek metodicky usmerníme Vaše ekonomické oddelenie alebo učtáreň.

Kontakt

BIFA
 Ing. Darina Fatyková
 0903 411 659
 02/54412001
 fatykova@bifa.sk